Velddag bij NOL ….het blijft steeds een feest bij NOL. Dit jaar kozen we voor een frietwagen in plaats van barbecue. Het is eens iets anders met minder werk voor het personeel. Met iets meer dan 40 inschrijvingen was de opzet reeds geslaagd. Vorig jaar was de SSB velddag op de achtergrond beland doordat NOL het 40 jarig bestaan vierde, en er een groot feest doorging op hetzelfde QTH. Nu, een jaar later wilden we het eenvoudig houden, door ons in te schrijven in de 12 uur “restricted” klasse. Dat wil dus zeggen dat er enkel op 160, 80 en 40 m gewerkt mocht worden.

Het verplaatsen van de mast naar de andere wei door Rudi, ON7YT

Zaterdag morgen om 10 uur begonnen we aan de antenne opstelling. Rudi koos ervoor om twee masten op te stellen. Op de eerste mast hing een dipool voor 160 en 80 m, en aan de andere mast een dipool voor 40 m. Eerst moesten de schaapjes naar de andere wei gejaagd worden… Een hele klus want ze waren niet medewerkings gezind. De eerste mast (voor de 40 m dipool) stond als eerste recht. De tweede mast (voor de 160 en 80 m dipool) Kostte wat meer moeite om omhoog te krijgen…. Niet moeilijk merkten we later op, want door een of andere reden was er een broek tussen de kabelrol terechtgekomen, waardoor de rol vast kwam te zitten. Het euvel was gelukkig snel verholpen, zodat deze mast ook omhoog kon.

Gert, ON3STG bij het verwijderen van “de broek”
Dirk, ON5GS is de mast aan het “opkrikken”

De SWR van 160 m en 80 was goed in het SSB gedeelte. Enkel 40 m had wat meer moeite. Daar was de SWR niet goed. De dipool resoneerde op 7.445 MHz, terwijl dit rond de 7.150 MHz moet zijn. De benen van de dipool werden meer horizontaal gespannen door de koord verder te spannen en zo zakte de SWR daadwerkelijk. De dip zat nu rond de 7.190 MHz, wat nu wel werkbaar was. Wel merkten we op dat de SWR niet lager dan 1.5 geraakte, terwijl toen de dipool hoger hing we een dip hadden van 1.1! Te onthouden voor volgende keer. Het station dat we gebruikten was en FTDX-1200, die we in bruikleen hadden van Eugene ON8UK. De zender werd aangestuurd door een Microkeyer II.

Piet, ON4AMP als operator bij ON5LL/P

Er werd gekozen voor twee schermen zodat er meer overzicht was. Nieuw was ook een koptelefoon mengpaneel dat 4 verschillende koptelefoons kon regelen met zowel een 6.3 mm als een 3.25 mm jack aansluiting. Best handig als iemand wil meeluisteren. Het was wel wat wennen om met de nieuwe transceiver te werken. Sommige menu instellingen werden moeilijk gevonden. Er werden soms 2 tot 3 stations per minuut gelogd! De antennes straalden dus wel. Gezien we maar 12 uur QRV mochten zijn moesten we zien dat we steeds op een vol uur starten en/of stopten.

Schaapjes in de andere wei krijgen? Geen gemakkelijke klus!

Johny, ON4VJ had voor NOL een mooi parcour uitgestippeld voor de “Fox-o-Ring”. Hij had samen met Mark, ON3MVL 5 mini zenders verspreid opgesteld rond het velddag QTH. Er waren 4 ontvangers voorzien. Iedereen kon eens proberen deze zenders uit de peilen en uiteindelijk te vinden.

Als generator voor het HF station gebruikten we een 6 KVA generator die door lei, ON6LEO geleverd werd. Hij draaide feilloos. Afspraak was dat Christof met zijn frietwagen rond 18 uur aanwezig zou zijn. het volk begon reeds rond 15 uur binnen te komen. Er werd voor Iedereen een geel NOL bandje voorzien rond de pols. Alle snacks waren aanwezig die normaal ook in een frituur aanwezig zijn. Rond 12 uur ‘s nachts werd het weer stil In de tent en was het aan de operatoren om het station, ON5LL/P in de lucht te houden. rond half twee werd de generator uitgeschakeld, en duikten we onze slaapzak in. Tot dan stonden er reeds 340 QSO’s In het log. De volgende dag werden er maar enkele QSO’s op 40 m gemaakt. Als verrassing kwam nog een delegatie van MLB opdagen. Jan, ON5IJ en Frederik, ON5IA kwamen als eersten opdagen. Daarna kwam Michel, ON6MID als voorzitter van MLB Genk nog. Hij kwam met een voorstel om eventueel samen de SSB velddag te organiseren. Wij zullen dit later samen bekijken met het NOL bestuur.

Een van de mobiele masten van het Duits leger….

Om 15 uur werd alles ontmanteld en gingen we tevreden naar huis. Via deze weg wil ik onze gastheer Rudi, ON7YT en zijn vrouw Marleen, ON6ZU bedanken om hun prachtig terrein ter beschikking te stellen voor NOL!

Lei de snoeper… Dit jaar op de foto met Berlinda (XYL van Patrick, ON8PH)
Het aantal QSO’s op 12 uur

Johny, ON4VJ en ON3MVL wil ik hierbij ook bedanken voor het organiseren van de ARDF zoektocht! Ook mijn dank gaat uit aan de talrijke helpers ON1SD, ON3STG, ON3WIL, ON4AMP, ON4IA, ON5GS, ON6DJ, ON6LEO en ON7WM. Mocht ik iemand vergeten zijn… bij deze ook bedankt om aanwezig te zijn op dit NOL velddag event!

 

Tot volgend jaar!