ARDF

ARDF staat voor Amateur Radio Direction Finding.
Het is ook bekend als radio-oriëntatie of, meer populair, als "vossenjacht" en is verwant aan oriëntatiecross.
In België wordt het vooral beoefend door radioamateurs en personen uit hun omgeving.
Het doel is om zo snel mogelijk 5 "bakens" (radiozenders met laag vermogen) op te sporen met behulp van een ontvanger met een richtingsgevoelige antenne.
Verder mag men gebruik maken van kaart en kompas.
Maar het gebruik van GPS is uit den boze.
Het hele gebeuren is te voet, wat voor een sportieve component zorgt.

De uitslag wordt bepaald door het aantal opgespoorde bakens,
bij een gelijk aantal bakens wordt naar de looptijd gekeken.

Om een eerlijk verloop van de wedstrijd te waarborgen is de wedstrijd individueel en starten er om de 5 minuten enkele (1 tot 5) deelnemers.
De startvolgorde wordt door loting bepaald.
Een goede lichamelijke conditie is een pluspunt, maar je resultaat zal toch in eerste instantie bepaald worden door je technische vaardigheid:
snel en juist gebruik van je ontvanger,
nauwkeurige peilingen uitvoeren,
goed inschatten van afstanden op basis van de veldsterktes.
Verder kan je mits goed gebruik van kaart en kompas de beste looproute (of wandelroute) kiezen.
Pas op de derde plaats komt het loopvermogen.

De afstand (kortste weg van de start via de 5 bakens naar de aankomst) bedraagt in België meestal 4 tot 6 km.
Bij internationale wedstrijden kan dit oplopen tot 10 km.
De ARDF bakens werken op 80 meter of op 2 meter.
De propagatie van de radiogolven en ook de peiltechniek zeer verschillend voor beide banden.
Over het algemeen is 80 meter de meest geschikte band om met ARDF te beginnen.

ARDF bij NOL

Bij NOL zijn (waren) er 3 goede vossenjagers in de club die regelmatig in de prijzen vielen. We gaan proberen om hier wat verslagen te publiceren door onze 2 geroutineerde vossenjagers ON4VJ en ON4ABZ.

Hun recentste buitenlands optreden was in Bulgarije. Naast hun activiteit in Bulgarije zijn ze nog een tour gaan doen in Roemenië, Ukraine, Polen en Duitsland.
Samen goed voor 6000 km! Johny heeft ons onlangs een lezing gegeven over hun verblijf in Bulgarije. 

Geschiedenis van onze vossenjagers bij NOL

Ons team van NOL heeft nationaal als ook internationaal verschillende titels behaald. In 1998 was Jean, ON4ABZ 52ste op het 9de internationale kampioenschap in Hongarije en Harry was bij de veteranen 20ste. In 2000 vertrok het team naar China (Nanjing) waar dat Jean 50e werd. In de "Old-timers" team werden Johny en Jean knap 15de in China. Bij de veteranen werd Harry ON7HD 22ste.

In memorial

Harry was in hart en nieren een vossenjager. Niet alleen jaagde Harry maar hij organiseerde ook verscheidene vossenjachten hier in de Limburgse kempen. Hij heeft verschillende ontvangers maar ook zenders gebouwd in functie van het vossenjagen.

ON7HD

ARDF bij NOL

Ik vond het niet meer dan juist om Harry hier zijn laatste plaatsje te geven...

We zullen je missen Harry....

Organisators

Onze 2 organisators hoeven we ook niet voor te stellen denk ik, want deze zijn her en der bekend.