Aanvraag hoog vermogen bij BIPT

Het aanvragen van het gebruik van hoog vermogen voor zendamateurs met een certificaat van klasse A -HAREC kan via onderstaande link:

Hoog vermogen

Speciale Prefix "OP" in de maanden november t/m 2018

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 OKTOBER 2014 BETREFFENDE

HET GEBRUIK VAN EEN SPECIALE PREFIX VOOR ALLE RADIOAMATEURS TER GELEGENHEID VAN DE HERDENKING VAN DE 100e VERJAARDAG VAN DE EERSTE WERELDOORLOG

De Eerste Wereldoorlog heeft de geschiedenis van België en talrijke andere landen grondig gewijzigd. Ook bekend onder de naam Grote Oorlog was deze oorlog de eerste internationale strijd van wereldwijde omvang.

Men kan zeggen dat ons land een belangrijke rol in deze oorlog gespeeld heeft, onder andere door de heldhaftige weerstand van onze troepen tegen de vijand. Een weerstand die bevorderd werd door de opkomst van nieuwe communicatiemiddelen.

In de landen waar de oorlog woedde was het absoluut noodzakelijk geworden om op afstand te kunnen communiceren. In het begin van de strijd, waren de traditionele middelen zoals de postduif, de telefoon of de telegraaf de voornaamste gebruikte middelen. Maar deze middelen werden te vaak en te gemakkelijk gestoord. De lijnen werden geregeld door bombardementen vernietigd, waardoor de communicatie onderbroken werd. De radio, die in het begin van de oorlog 14-18 nog maar in haar kinderschoenen stond, zou talrijke ontwikkelingen ondergaan.

De eerste TSF-ontvangers zijn aanvankelijk eenvoudige detectoren die vaak opgebouwd zijn uit natuurkristallen gekoppeld aan een goede selectieve resonator. Aan het einde van de oorlog verschenen de eerste radioroepnamen, die een unieke aanduiding voor elk zendstation omvatten. Ze bestonden uit drie letters: de eerste letter stond voor het land, de tweede voor de naam van de compagnie en de derde voor het (militaire) gebouw.

Zo hebben onze soldaten, dankzij deze modernere middelen, informatie kunnen inwinnen over de verplaatsingen van de Duitse troepen tijdens het IJzerfront die hen onder andere in staat zou stellen om op 25 oktober 1914 te besluiten om de streek onder water te zetten.

Het BIPT wenst in samenwerking met de Belgische radioamateurs bij te dragen tot de herdenking van de 100e verjaardag van de oorlog 14-18 en de rol van de radio in deze strijd door een speciale prefix aan de Belgische radioamateurs toe te kennen.

Dit document beoogt een antwoord te bieden op een aanvraag van de vereniging voor Belgische radioamateurs UBA "Union royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l. - Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw" om een speciale prefix aan alle Belgische radioamateurs toe te kennen om de 100e verjaardag van de Eerste wereldoorlog te herdenken.

Net zoals elke gebruiker van een radiozendstation die een vergunning aanvraagt bij het BIPT, ontvangen de radioamateurs bij hun vergunning een roepnaam om zich te identificeren op de radiogolven.

In België krijgt die roepnaam de vorm van "ON" gevolgd door een cijfer en twee of drie letters.

Bij bepaalde grote evenementen kunnen de erkende radioamateurverenigingen voor alle Belgische radioamateurs een toelating vragen om een andere prefix te gebruiken dan "ON" om een bijzondere stempel te drukken op dit evenement.

De UBA heeft aan het BIPT de toelating gevraagd om de prefix "OP" te gebruiken in herdenking van de "Poppies".
De poppies (klaprozen) zijn de enige planten die nog bloeien op de verwoeste gronden als er niets anders meer groeit zoals dat het geval was op de slagvelden rond de IJzer. De klaproos is
het voorwerp geweest van een gedicht "In Flanders Fields" van luitenant-kolonel John McCrae en is het symbool van de Eerste Wereldoorlog geworden.

De Raad van het BIPT staat alle radioamateurs die houder zijn van een Belgische vergunning toe om de prefix "OP" te gebruiken in plaats van de standaardprefix "ON" en dit, gedurende volgende periodes:

- van 1 tot en met 30 november 2014 - van 1 tot en met 30 november 2015 - van 1 tot en met 30 november 2016 - van 1 tot en met 30 november 2017 - van 1 tot en met 30 november 2018

Dit besluit is niet van toepassing op de houders van een roepnaam waarvan de suffix een letter bevat.

 

 

Jaarlijksrecht betaling

Alle radioamateurs hebben een brief van het BIPT ontvangen waarin staat dat het jaarlijks recht voor de vergunning nu op voorhand betaald moet worden.
Verontrustend in deze brief was de vermeldingen dat bij niet betalen binnen een periode van 30 dagen het BIPT aanneemt dat je de vergunning wilt opzeggen en dat dit tot gevolg heeft dat men bij een "reactivering" na deze 30 dagen opnieuw de volledige dossierkosten moet betalen.
Dit is een zeer drastische en klantonvriendelijke maatregel.
Wie de factuur uit het oog verliest wordt onmiddellijk geconfronteerd met zo'n 40 Euro bijkomende kosten!
We hebben van het BIPT een verduidelijk gekregen:
BIPT zal de uitnodigingen tot betaling begin januari versturen, met een termijn van 30 dagen voor de betaling.
Wie dit vergeet zal echter nog 2 herinneringen ontvangen, midden en einde februari.
Pas als BIPT je betaling ook na de tweede herinnering niet onvangen heeft, zal men begin maart je vergunning als opgezegd beschouwen.
Vanaf dan zal je terug de volledige dossierkosten moeten betalen om je vergunning te reactiveren.
We raden dus iedereen aan om er de kantjes niet vanaf te lopen en voor einde januari het jaarlijks recht te betalen.