2023-08-31 Plaatsen van de DMR-antenne 20 meter locatie Pelt - België.


De IARU contest 2018 - OPØHQ in Pelt


Antenne opstelling in Pelt tijdens de IARU contest 2018


Le Belge 1835 - Stoomtrein modelbouw - Frans Reyners - on6mp


SSB Velddag 2016 NOL - ON5LL/P


CW Velddag 2015 bij NOL


CW & VHF velddag 2011


CW velddag 2010


SSB velddag 2010