2022

December 2022-winnaars quiz-NOLinfo©

Luc ON4IA, Rudy ON7YT, Theo ON4ATW, Richard ON4AST, Benny ON3BEN.


De kandidaten werden verdeeld in 4 groepen en kregen dan vragen in de vorm van de populaire kwis “De slimste mens”.
De groepen bestonden uit de namen:

- De SDR Romeo’s
- De SSB Believers
- De NOL Lovers
- De DATA Queens

Uiteindelijk hebben de ‘NOL Lovers’ het gehaald van de ‘DATA Queens’ in de finale ronde.
Hierbij moest men proberen de tegenstander zoveel mogelijk secondes af te snoepen door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven,
om zo de tegenstander op ‘0’ seconde te laten uitmonden.

Jan ON6ZG, Luc ON4IA, Stef ON3SDR, Serge ON4AA en Werner ON7WM.

2019


2018

De traditiegetrouwe quiz bij NOL.
Dit jaar bestonden de teams uit:
De Moonbusters, de NOL linoleum leggers, de IOTA jodelaars en de DX cluster klutsers.
Per team hadden we 4 a 5 leden die moesten antwoorden op 5 verschillende disciplines.
Uiteindelijk hebben het de IOTA jodelaars gehaald.
Het team bestaande uit: Rudi ON7YT; Richard ON4AST; Anton ON6NL en Geert PA3CSG.
Allen kregen ze een oorkonde voor hun resultaat, Proficiat!

Rudi ON7YT, Anton ON6NL, Richard ON4AST en Geert PA3CSG.