Ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan van de stad werd er door Richard, ON4AST een speciale roepnaam aangevraagd bij het BIPT. De hoogdag was zaterdag 24 juni, waar de sectie NOL een grote opstelling had staan op het Armand Preud'hommeplein in het centrum naast de kerk. We hadden een decametrisch station opgesteld staan in de "NOL tent" bestaande uit een FT1000D van Richard. We waren daarmee actief in SSB en CW.

Rudi, ON4SOG had op zijn beurt zijn volledige station bij om actief te zijn tijdens B-EARS Zijn station kan QRV zijn in een zeer korte tijdsspanne in geval van een noodsituatie zoals een ramp, aardbeving, wateroverlast, enz. Hij is QRV in DMR, op HF en analoog.

Verder had Freddy, ON7FL nog een motorbesturing bij die werkte via Arduino. Ook had Piet, ON5JF verschillende CW "handpompen" bij om te laten zien dat CW nog niet dood is. Nog steeds wordt er op grote schaal in morse code gecommuniceerd bij radioamateurs. We hadden een groot bord bij met de morse code op. Het was de bedoeling om kinderen via de morse code een verbinding te laten maken naar een ander station, in de andere tent. Deze test was meer dan geslaagd onder leiding van Anton, ON6NL die "Max" zijn naam liet doorsturen naar de andere tent in morse code weliswaar!

Max bij het maken van een morse verbinding

In totaal hadden we 3 masten opgesteld. De brandweerauto van 30m hoog van Tomas. De aluminium legermast van 26m hoog van Rudi, en de NOL mast van 16m hoog. Antennes hadden we de TH6DXX antenne (6 element voor 10, 15 en 20m). Voor 40 en 80 hadden we een dipool antenne, en voor 6 meter een 6 element yagi. Alles samen een groot opgezet schouwspel dat door een enthousiast NOL team in korte tijd werd verwezenlijkt! Jammer dat de opkomst van het grote publiek wat minder was. Hadden we dit op zondag gehouden zou er zeker meer volk geweest zijn. Het mocht de pret niet bederven want iedereen zette zich voor 100% in! Van de stad Peer kregen we naar afloop nog enkele bonnen om gratis te eten en te drinken. We hebben het 650 jarig bestaan van Peer in de kijker gezet, en dat dankzij de hulp van het NOL team! Bedankt aan allen die geholpen hebben!