Als u een getuigschrift heeft kan u de vergunning aanvragen voor het aanleggen van een radioamateurstation.
De vergunning is steeds vergezeld van een eigen roepteken.
Sinds 2005 worden aan iedereen de vergunningen voor een vast station,
voor een mobiel station, voor een draagbaar station en voor een station op 2de verblijfplaats (/A) afgeleverd.
Wanneer men /A opereert moet men steeds het adres van die 2de verblijfplaats melden aan het BIPT.

Voor het openen van een dossier bij het BIPT wordt een éénmalige kost aangerekend dat circa € 35,00* bedraagt.

Er wordt ook een jaarlijks recht geïnd.
Dit noemen we ook de controletaks en is er in principe om de kosten van de controledienst van het BIPT (NCS) te betalen.
Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast (geïndexeerd) circa € 45,00*.

Sinds de aanpassing van het KB der radioamateurs op 1 september 2005,
worden er door het BIPT volgende vergunningen afgeleverd:
Basisvergunning (ON3):
Dit is een instapvergunning voor beginners die een deel van de in België toegelaten amateurfrequenties tussen 3,5 MHz en 440 MHz,
dit in alle modes met uitzondering van (D)ATV en met een maximaal uitzendvermogen van 50 W toelaat.
Deze vergunning is niet erkend in het buitenland.
U mag er dus enkel binnen België mee werken.

basisvergunning (ON2):
voormalige aspirant-radioamateurvergunning die alle in België toegelaten amateurfrequenties tussen 1.8 MHz en 440 MHz,
dit in alle modes met uitzondering van (D)ATV en met een maximaal uitzendvermogen van 50 W
(10W in het frequentiebereik 1,85-2,00MHz) toelaat.
Deze vergunning is gelijkgesteld aan de CEPT-Novice vergunning en is beperkt erkend in het buitenland.
U mag er dus in sommige andere landen mee werken. Informeer uzelf waar dit mag.

HAREC-vergunning (ON1, 4, 5, 6, 7, 8):

Deze vergunning geeft met maximum aan privileges.
Deze vergunning is gelijkgesteld aan de CEPT-HAREC vergunning en is daardoor erkend in nagenoeg heel Europa en tal van landen buiten Europa.

Als u radioamateur wilt worden, neem dan gerust contact op.
Wij helpen u graag verder. 

contact gegevens klik hier.

* prijswijzigingen mogelijk