Je kan zendamateur worden door het behalen van de desbetreffende examens
en daarmee een vergunning aan te vragen.

Om een radioamateurvergunning te behalen moet je slagen voor een examen.
In België zijn er 2 soorten radioamateur-vergunningen en bijgevolg ook twee soorten examens:
 
Het basisvergunning examen is op een niveau dat haalbaar is voor alle geïnteresseerden,
en geeft een beperkte toegang tot zowat alle amateurbanden met beperkte bandbreedte.
Het HAREC examen hierbij is de vereiste kennis van de radiotechniek op een hoger niveau.
Dit examen is afgestemd op de algemene technische kennis betreffende
de radiocommunicatie en de radiowetgeving.
Geeft toegang tot alle amateurbanden over de volle bandbreedte.
 
De Basisvergunning geeft je de mogelijkheid om op een eenvoudige en relatief gemakkelijke manier
een radioamateurzendvergunning te behalen.
Het examen bestaat uit 2 delen:
een praktische proef die afgelegd kan worden na afloop van een opleiding gegeven in een UBA-sectie (lokale afdeling)
en een theoretisch examen afgenomen door het BIPT.

De opleidingen in de UBA-secties bereiden u zowel voor op de praktische proef als op het BIPT examen.
Met een slaagpercentage van ruim 90% hebben onze opleidingen hun degelijkheid bewezen.

Een lijst met datum en plaats van de opleidingen vind je hier.

Houders van een Basisvergunning hebben met een beperkt zendvermogen toegang tot
alle radioamateurbanden tussen 3,5 MHz (80 m) en 440 MHz (70 cm).
De HAREC-vergunning geeft je onbeperkte toegang tot alle radioamateurbanden met een toegelaten zendvermogen dat,
afhankelijk van de frequentie, tot 1500 W kan bedragen.
Voor het behalen van een HAREC-vergunning moet men slagen in een theoretisch examen afgenomen door het BIPT.
De opleidingen in de UBA-secties bereiden je voor op dit examen.

Een lijst met datum en plaats van de opleidingen vind je hier.