Een zendamateur is een persoon die zich als hobby bezighoudt met het zenden en ontvangen van radioberichten en signalen.
Deze boeiende activiteit draait om het experimenteren met zenders, ontvangers en radiosignalen.
Radioamateurs over de hele wereld komen met elkaar in contact, zij het via beleefdheidsformules of technische uitwisselingen.

Enkele belangrijke punten over zendamateurs:

  1. Radiocommunicatie: De hobby van zendamateurs draait om radiocommunicatie. Ze gebruiken verschillende frequentiebanden om berichten te verzenden en te ontvangen.
  2. Internationale Gemeenschap: Radioamateurs vormen een wereldwijde gemeenschap. Ze delen hun passie voor technologie en communicatie, ongeacht geografische grenzen.
  3. Vergunning: Om als zendamateur te mogen opereren, moet je de nodige examens afleggen bij het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie).
    Afhankelijk van je vergunning zijn er bepaalde frequentiebanden en vermogenslimieten waarbinnen je mag werken.
  4. Eigen Materiaal: Een radioamateur met een A-vergunning (HAREC) heeft de mogelijkheid om zijn eigen apparatuur te bouwen en te gebruiken.

Kortom, zendamateurs zijn gepassioneerde mensen die de wereld van radiocommunicatie verkennen en bijdragen aan een wereldwijd netwerk van communicatie.

Amateur

Het woord amateur is een beetje verwarrend.
Origineel is het woord "amateur" een Franstalig woord,
vertaald is het "liefhebber" en wel liefhebber die zich bezig houdt met een hobby en dit niet als professioneel uitoefent.
ook zijn er dan nog verschillende benamingen die gebruikt worden zoals radioamateur of zendamateur.
Beide wordt gebruikt en soms ook nog als radiozendamateur. (handig voor bij scrabble)

Het woord amateur heeft een interessante oorsprong.
Oorspronkelijk is het een Frans woord dat vertaald kan worden als “liefhebber”.
Een amateur is iemand die zich bezighoudt met een hobby of interesse, maar dit niet op professionele wijze uitoefent.

In de context van radiocommunicatie zijn er verschillende termen die worden gebruikt, zoals radioamateur of zendamateur.
Beide termen verwijzen naar dezelfde groep mensen. Soms wordt zelfs de combinatie “radiozendamateur” gebruikt (handig voor bij Scrabble!).

Kortom, zendamateurs zijn gepassioneerde liefhebbers die zich bezighouden met radiocommunicatie en een wereldwijde gemeenschap vormen.