Een zendamateur is een persoon die zich bezig houdt als hobby met zenden
en ontvangen van radioberichten/signalen.
Hierbij staat het experimenteren met zenders, ontvangers en radiosignalen centraal.
Het is een hobby die te maken heeft met radiocommunicatie,
en radioamateurs over de hele wereld met elkaar in contact brengt.
Deze contacten zijn beperkt tot beleefdheidsformules en technische uitwisselingen.
Je moet hiervoor de nodige de nodige examens afleggen bij het BIPT.
Afhankelijk van je vergunning mag je bepaalde frequentie banden ,  vermogen ... gebruiken. 
Vb. een radioamateur die houder is van een A-vergunning (HAREC) kan ook zijn eigen materiaal bouwen.

 

Amateur

Het woord amateur is een beetje verwarrend. 
Origineel is het woord "amateur" een Franstalig woord,
vertaald is het "liefhebber" en wel liefhebber die zich bezig houdt met een hobby en dit niet als professioneel uitoefent.
ook zijn er dan nog verschillende benamingen die gebruikt worden zoals radioamateur of zendamateur.
Beide wordt gebruikt en soms ook nog als radiozendamateur. (handig voor bij scrabble)